Menu
Your Cart

花嫁

花嫁

結婚是人生大事,每一位新娘子都希望擁有一個夢幻甜密的婚禮。香港一般來說,新娘子在 Big Day 當天都會準備至少兩個花球,一個是新娘拿著出門、證婚、外影時用的,另一個是拋花球給姐妹的。在婚禮當天,靚靚的花球絕對可以為新娘造型上再畫龍點晴!You N me Floral 花店誠意為大家制作優雅的鮮花結婚花球、婚禮花束。了解價錢和款式,快啲同我哋聯絡喇!


自訂結婚花球 IV (請先聯絡花藝師)
PREORDER
Brand: YKO Design Model: YNM-Wedding-IV
度身訂造結婚花球結婚是人生大事,每一位新娘子都希望擁有一個夢幻甜密的婚禮。在婚禮 Big Day 當天,一個靚靚的花球絕對可以為新娘造型上再畫龍點晴!You N me Floral Workshop 誠意為各位制作優雅的鮮花結婚花球、婚禮花束。聯絡我們了解價錢同款式啦。..
HK$0.0
自訂結婚花球III (請先聯絡花藝師)
PREORDER
Brand: YKO Design Model: YNM-Wedding-III
結婚花球結婚是人生大事,每一位新娘子都希望擁有一個夢幻甜密的婚禮。You N me Floral Workshop 誠意為各位制作優雅的鮮花結婚花球、婚禮花束快啲同我地聯絡喇!..
HK$0.0
自訂結婚花球 II (請先聯絡花藝師)
PREORDER
Brand: YKO Design Model: YNM-Wedding-II
鮮花結婚花球結婚是人生大事,每一位新娘子都希望擁有一個夢幻甜密的婚禮。在 Big Day 當天,一個靚靚的花球絕對可以為新娘造型上再畫龍點晴!You N me Floral Workshop 誠意為各位新娘制作優雅的鮮花結婚花球、婚禮花束。聯絡我們了解價錢同款式啦。..
HK$0.0
自訂結婚花球 (請先聯絡花藝師)
PREORDER
Brand: YKO Design Model: YNM-Wedding-1
鮮花結婚花球,自訂款式結婚是人生大事,每一位新娘子都希望擁有一個夢幻甜密的婚禮。在 Big Day 當天,一個靚靚的花球絕對可以為新娘造型上再畫龍點晴!You N me Floral Workshop 誠意為各位制作優雅的鮮花結婚花球、婚禮花束。了解價錢和款式,快啲同我地聯絡喇!..
HK$0.0
顯示 1 到 4 個 (共 4 個) - (共 1 頁)